Bientina

Bientina Bientina

Země Bientina, ze své podstaty řemeslník obce, le?í na úpatí Monti Pisani.

Přesto, ?e má ztratil jeho starobylé středověké ?aty, aby na konotaci obchodní povahy, Bientina mů?ete nav?tívit: kostel Santa Maria Assunta, kde ostatky svatého Valentýna, Muzeum sakrálního umění, etruské muzeum a kostel San Girolamo, kde stálá expozice o starověké historii oblasti. Sbírka obsahuje artefakty, sahající a? do proto-Etruscan-římské a etruské v Marsh z Bientina nalezené během výkopů v roce 1953 a 1957.


Velkého zájmu je příroda Tanali Woods, který se nachází na západní straně močálů Bientina na svazích Monti Pisani. Lesních porostů o 153 ha na okraji bývalého dna jezera. Tato oblast zahrnuje celou řadu prostředí z velmi významných přírodních hlediska: mokré louky pravidelně zaplaveny pagliereti, vlhké lesy, rybníky a malé rákosiny, důle?itých míst pro ?ivot mnoha druhů rostlin a ?ivočichů.

Řemeslo je důle?itým zdrojem pro zemi. Čtvrtou sobotu a čtvrtou neděli v měsíci na náměstí Piazza dei Borghi má tradiční ble?í trh, který vidí přítomnost mnoha vystavovatelů s nábytkem a různými předměty.