?koly 'Matematické, fyzikální a přírodních věd


Administrativní tajemník
Via Filippo Buonarroti, 1 do 56126 Pisa (Itálie)
Tel. (+39) 050847226 - Fax (+39) 050 844 299